top of page

UZMAN GÖRÜŞÜ/MÜTALAASI

Uzman Görüşü/Mütalaası hakkında yetki veren yasalar

 

1- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 67.maddesinde; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaası alabilirler.”

 

2- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 293.maddesinde; “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalâa alabilirler.”

 

3- Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin aşağıdaki kararında; T.C YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ ESAS NO.2015/5127 KARAR NO.2016/4635 KARAR TARİHİ.10.11.2016 Mahkemesi: Ticaret Mahkemesi HMK YARGILAMASIN DA "UZMAN GÖRÜŞÜ-ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU" MAHKEME ÖZELLİKLE ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN KONULARDA, TARAFIN SUNDUĞU" UZMAN GÖRÜŞÜ"NÜN DAVA KONUSUYLA İLGİLİ OLMASI HALİNDE MUTLAKA DİKKATE ALMAK VE DEĞERLENDİRMEK ZORUNDADIR. DENİLMEKTEDİR.

imza incelemesi, senet ve çek incelemesi, grafoloji imza incelemesi, kriminal imza incelemesi, boş senete atılan imza incelemesi, boş senetin sonradan doldurulması, senet ve çek üzerinde oynama konularında Uzman Görüşü ve Uzman Mütalaa alabilirsiniz.

bottom of page