top of page

İMZA İNCELEMESİ

Güncelleme tarihi: 14 Şub 2022

İMZA :

*Türk Dil Kurumu sözlüğünde imza, “Altına yazıldığı metnin onandığına ya da benimsendiğine işaret sayılan, bir kimsenin kendi eliyle ve her vakit aynı biçimde yaza geldiği adı” denilmektedir.

**Soyadı Kanunu madde-2 “İMZA’da özad önde soyadı sonda kullanılır” denilmektedir.

***Borçlar Kanunu madde 14. maddesinde “İmza, üzerine borç alan kimsenin el yazısı olması lazımdır” denilmektedir.

İmza kişiyi yükümlülük altına sokar. Hukuki sonuçları vardır.


İmza İncelemesi;

Grafoloji ve Sahtecilik (Belge, Yazı ve İmza İnceleme) Uzmanları tarafından yapılır.

*İmza incelemesinde öncelikle senedin keşide tarihinden öncesine ilişkin borçlunun uygulamaya elverişli imzalarını taşıyan belgeler, keşide tarihine en yakın tarihli olanından başlayarak bilirkişice mukayeseye esas alınmalıdır. Senedin keşide tarihinden öncesine ilişkin belge bulunamazsa, daha sonraki tarihli belgeler, uygulamaya elverişli imza örneği taşıyan herhangi bir belge temin edilemez ise de borçlunun duruşmada alınan medari tatbik imza ve yazı örnekleri üzerinden inceleme yapılmalıdır.


**Bir belgedeki imza veya yazının atfedildiği kişiye ait olup olmadığı hususunda yapılacak bilirkişi incelemesinin, konunun uzmanınca ve yeterli teknik donanıma sahip bir laboratuar ortamında, optik aletler ve o incelemenin gerektirdiği diğer cihazlar kullanılarak, grafolojik ve grafometrik yöntemlerle yapılması, bu alet ve yöntemlerle gerek incelemeye konu ve gerekse karşılaştırmaya esas belgelerdeki imza veya yazının tersim, seyir, baskı derecesi, eğim, doğrultu gibi yönlerden taşıdığı özelliklerin tam ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenip karşılaştırılması; sonuçta, imza veya yazının atfedilen kişiye ait olup olmadığının, dayanakları gösterilmiş, tarafların, mahkemenin ve Yargıtay’ın denetimine elverişli bir raporla ortaya konulması, gerektiğinde karşılaştırılan imza veya yazının hangi nedenle farklı veya aynı kişinin eli ürünü olduklarının fotoğraf ya da diğer uygun görüntü teknikleriyle de desteklenmesi şarttır.


Hukuki Dayanak:

*CMK. Madde 67 - (6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimselmütalaa alabilirler.


*HMK. Madde 293 - (1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.


***Mahkeme özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda tarafın sunduğu uzman görüşünü dava konusu ile ilgili olması halinde mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır.


İmza İncelemesi Yapılan Belgeler:

1-Çek üzerinde imza incelemesi.

2-Senet/Bono üzerinde imza incelemesi.

3-Kira sözleşmesi üzerinde imza incelemesi.

4-Devir sözleşmesi üzerinde imzaincelemesi.

5-Alım-Satım sözleşmesi üzerinde imzaincelemesi.

6-Dilekçe vb. belgeler üzerinde imzaincelemesi.176 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


imza incelemesi, senet ve çek incelemesi, grafoloji imza incelemesi, kriminal imza incelemesi, boş senete atılan imza incelemesi, boş senetin sonradan doldurulması, senet ve çek üzerinde oynama konularında Uzman Görüşü ve Uzman Mütalaa alabilirsiniz.

bottom of page